Per a què serveixen els transformadors d'instruments?

Electrònica

Per a què serveixen els transformadors d'instruments?
Per a què serveixen els transformadors d'instruments?
Anonim

Els transformadors de mesura s'utilitzen en circuits de protecció i automatització de relés per analitzar la magnitud del corrent i la tensió. Això és necessari perquè la protecció del relé pugui funcionar a temps d'acord amb la configuració establerta pels enginyers a l'hora de configurar l'equip elèctric. Com a regla general, els transformadors de mesura de corrent i tensió s'utilitzen en circuits de protecció i automatització de relés. Considereu cadascuna de les espècies per separat.

S'utilitzen transformadors de tensió per orientar la protecció, aquest és un tipus de suport, en relació amb el qual es compten els angles de desplaçament de fase, i la protecció contra fallades a terra també s'organitza mitjançant bobinatges connectats segons l'esquema de triangle obert.

Els transformadors de tensió de mesura es fan amb diversos nuclis: un està connectat segons l'esquema "estrella", el segon, segons l'esquema "triangle obert". Actualment, els fabricants produeixen transformadors amb un tercer nucli, que s'utilitza per mesurar.

S'instal·len tres transformadors de tensió monofàsics per a RU-35-110 kV. Es munten autòmats separats per a cada grup de connexió. Per a RU-6-10 kV, s'utilitza més sovint un VT trifàsic en una carcassa.

transformadors d'instruments
transformadors d'instruments

Els transformadors de mesura de corrent s'utilitzen en tots els aparells i s'instal·len fase per fase. Aquests transformadors estan fets d'un bus monolític, que és el primari. Els bobinatges secundaris es fixen a l'autobús, poden ser-ne diversos, i cada bobinatge (en endavant, el nucli) està dissenyat per a una classe de precisió determinada i una potència específica.

Els nuclis es mostren per a circuits de protecció, comptabilitat i mesura. És important que els transformadors de corrent mai tinguin nuclis curtcircuitat, en cas contrari el bobinatge es cremarà i el personal d'operació corre el perill de ser electrocutat.

transformadors de mesura de corrent i tensió
transformadors de mesura de corrent i tensió

Durant la instal·lació, els transformadors de mesura de corrent s'han d'instal·lar segons el circuit d'entrada-sortida de tensió (L1 - entrada, L2 - sortida). D'això depèn la direcció dels vectors actuals de cada fase. Segons el significat físic, entre els vectors actuals, els bobinatges dels quals estan connectats segons l'esquema "Estrella", hi hauria d'haver 120 graus. Si per algun motiu els vectors estan situats de manera diferent, cal canviar la connexió dels nuclis TT canviant el principi i el final.

Els transformadors de corrent s'utilitzen per protegir contra curtcircuits i per organitzar la protecció diferencial. Els transformadors de corrent de mesura són un atribut important de l'electrificació moderna, aquest és un tipus de sensor que determina la magnitud del corrent i la seva direcció.

A les instal·lacions elèctriques s'utilitza un transformador de seqüència zero. Aquest element és rellevant per a RU-0, 4-6-10 kV,ja que la tasca d'un transformador (a la vida quotidiana un donut) és protegir els circuits d' alta tensió de les falles a terra. El seu principal és el propi alimentador, que es fa passar per un bagel. Es pren un valor del secundari, que canvia segons el canvi en el camp magnètic de l'alimentador.

transformadors de tensió de mesura
transformadors de tensió de mesura

Per tant, els transformadors per mesurar el corrent i la tensió són la base de la protecció. Gràcies a ells, els microprocessadors moderns poden calcular de manera independent la potència, la resistència de la secció del circuit, els angles entre el corrent i la tensió. Els resultats obtinguts no necessiten verificació, ja que els equips moderns estan fets amb les últimes tecnologies.

Avui dia, els dispositius que són una solució complexa i inclouen un disjuntor, un seccionador, així com els TC i VT integrats són força populars avui en dia; això és convenient i força rendible.

Tema popular