Tot sobre el transformador trifàsic

Electrònica

Tot sobre el transformador trifàsic
Tot sobre el transformador trifàsic
Anonim

El transformador trifàsic s'utilitza per convertir la tensió. El dispositiu s'utilitza en el camp de l'electrificació de l'economia industrial i les necessitats domèstiques. A més, aquests dispositius són indispensables als vaixells, ja que s'utilitzen per alimentar dispositius de diverses denominacions.

El càlcul d'un transformador trifàsic es fa d'acord amb la documentació especial. A partir de les dades rebudes, es selecciona l'equip necessari. El dispositiu s'utilitza no només per a necessitats industrials, sinó també per a electrodomèstics en la producció de circuits de control electrònic.

Un transformador trifàsic pot ser reduït o augmentat, el factor de conversió depèn del nombre de voltes d'ambdós bobinatges. El dispositiu es pot muntar a partir de tres anàlegs monofàsics o funcionar en un nucli comú, la suma dels fluxos magnètics de cada fase en aquest dispositiu serà igual a zero.

transformador trifàsic
transformador trifàsic

Per als transformadors industrials, es fan una sèrie de proves de compliment dels paràmetres especificats. Un conjunt de mesures per comprovar les característiques del dispositiu inclou mesurar la resistència de cada bobinatge, comprovaraïllament contra terra i entre fases. Un dispositiu especial activa els bobinatges i comprova la capacitat de penetració de l'aïllament. A continuació, s'aplica tensió al bobinatge primari i es mesura el valor de sortida. Amb l'ajuda d'aquesta experiència, es calcula la relació de transformació.

Els resultats de la mesura han de correspondre als valors reflectits a la documentació adjunta, en cas contrari es rebutja el transformador trifàsic. És molt important entendre que la canonada i la instal·lació d'equips per a aparells de commutació de 110 kV i superiors no està permesa sense la supervisió d'un especialista de la fàbrica on es va fabricar. En aquest cas, les proves s'han de dur a terme segons les normes acceptades en presència d'una persona competent.

càlcul d'un transformador trifàsic
càlcul d'un transformador trifàsic

El transformador trifàsic es connecta segons l'esquema "Estrella" o segons l'esquema "Triangle". La connexió en estrella és implementada per un node comú dels inicis de totes les fases. L'esquema en forma de triangle es porta a terme connectant les fases en sèrie en un anell: el final de la primera fase està connectat al començament de la segona, el final de la segona al començament de la tercera i el final. del tercer fins al començament del primer.

Si es connecta un transformador trifàsic segons l'esquema "Estrella", els elements es poden fer amb un neutre aïllat o aïllat (aquest és el nom del node que connecta els extrems de les fases). Per als aparells d' alta tensió, s'utilitza un paraigua especial, que us permet posar a terra i desterrar el neutre. Tanmateix, als aparells de seguretat per seguretat a 0,4 kV, s'utilitza un zero posat a terra.

Els transformadors s'utilitzen per protegir les línies elèctriquestensions que controlen l'alimentació. Ajuden a orientar la protecció en termes d'angles i valors a l'hora d'ajustar el funcionament diferencial dels dispositius. Tres transformadors per fase són els més utilitzats.

transformador trifàsic
transformador trifàsic

Cada un d'ells té almenys dos nuclis: un està connectat en un triangle obert i l' altre en una estrella. L'estrella s'utilitza per mesurar la tensió de les línies i el triangle obert és necessari com a protecció contra curtcircuits.

Avui, els transformadors de tensió es produeixen amb el tercer nucli del compte. S'utilitza per connectar comptadors. Per regla general, el tercer nucli també està connectat en un patró d'estrella. Aquesta separació dels circuits de control dels circuits de comptabilitat ajuda a obtenir lectures més precises, ja que la classe de precisió bàsica del comptador és més alta.

Tema popular