Què són els multímetres digitals

Electrònica

Què són els multímetres digitals
Què són els multímetres digitals
Anonim

A partir del curs general de física escolar també se sap que un circuit elèctric es caracteritza per una sèrie de paràmetres. Entre ells, el valor de la tensió, també conegut com a potencial, el valor i el tipus de corrent que circula pel conductor, la potència consumida per la càrrega de la xarxa, el valor de la resistència (en ohms) i alguns altres.

multímetres digitals
multímetres digitals

S'han creat dispositius especialitzats per mesurar cadascun d'ells. Per a corrent, aquests són amperímetres, per a tensió: voltímetres, ohmímetres per a la resistència, etc. Tanmateix, què fer si cal mesurar no un paràmetre, sinó diversos alhora? Porteu tots els dispositius existents amb vos altres? En aquest cas, no cal parlar de mobilitat i comoditat. Per resoldre aquest problema, es van crear solucions universals: dispositius que en combinen funcionalment diversos altres alhora. Per exemple, canviant un interruptor especial a la primera posició, podeu mesurar la tensió, mentre que a la segona posició, s'activa la lògica interna, que us permet determinar la resistència. Còmode! Aquests instruments es coneixen com a multímetres. És a dir, "multi" -molt, però "metres"- a mesurar. El segon nom, que no és del tot correcte, és provadors. Els moderns multímetres digitals permeten mesurar molts paràmetres: des deresistència simple d'una secció de circuit a la temperatura ambient.

multímetre digital dt
multímetre digital dt

Modificacions

Malgrat la gran varietat d'aquests dispositius, tots es divideixen en dues classes principals: multímetres analògics i digitals. Per a la majoria dels usuaris, els segons són més convenients, tot i que els primers tenen una sèrie d'avantatges, però, d' altres específics.

Escala graduada i fletxa

Els models analògics estan gairebé fora de producció, ja que la demanda d'ells va resultar ser insignificant en comparació amb l' alternativa (el multímetre digital DT és ara increïblement popular). No obstant això, encara es poden trobar noves solucions similars als mercats, així que les analitzarem breument. Els dispositius analògics són molt fàcils de distingir dels altres: al cas hi ha un interruptor de trinquet dissenyat per seleccionar el mode de mesura, així com un panell força gran amb una escala a la qual s'apliquen marques de divisió (similar a un regle). Quan les sondes estan connectades al circuit, sorgeix un corrent a les bobines internes, es creen camps magnètics i la seva interacció fa que la fletxa apuntadora es desviï en un determinat angle. Només queda calcular el preu de la divisió i esbrinar el valor del paràmetre mesurat. En aquest sentit, els multímetres digitals són més preferibles, ja que s'exclou un error en tornar a calcular la graduació de l'escala per sota del límit establert pel trinquet.

Multímetre digital 838
Multímetre digital 838

Visualització de números

Els multímetres digitals tenen gairebé el mateix aspecte que els multímetres analògics, excepte aixòel bloc d'interruptors s'ha substituït per una pantalla compacta que mostra els resultats de la mesura. Els canvis interns, és clar, són molt més significatius. La placa de circuit imprès conté un microcircuit que realitza el processament complet del senyal procedent de les sondes. Sovint, s'utilitzen diversos elements addicionals: resistències, condensadors i bobines. Entre les característiques distintives d'aquestes solucions, val la pena assenyalar un lleu error de mesura: una classe d' alta precisió inherent fins i tot als models econòmics, per exemple, com un multímetre digital 838.

Resum

Per a una persona que de tant en tant necessita mesurar alguns paràmetres del circuit elèctric a casa o, per exemple, en el sistema a bord d'un cotxe, un tester digital econòmic és la millor opció. N'hi ha prou amb entendre les regles d'ús d'un trinquet i entendre el principi d'escollir els límits de mesura.

Tema popular